poetaPan Roman Dopieralski – poeta koszaliński, zaprezentował seniorom DDP „Złoty Wiek” część swojej twórczości literackiej.

Spotkanie odbyło się w dniu 12.10. 2016r w siedzibie „Złotego Wieku” a Pan Dopieralski poprzez swoje wiersze wprowadził nastrój zadumy, optymizmu , koloru i sensu życia –  cyt. z wiersza p.t. „Życiorys do ułożenia”.(…Życie jest jak pusta szafa,….Wyeksponuj w niej siebie, Nasycaj życia zapachem, Szuflady wyłóż dobrem…).

 

Zasłuchanie, zadumanie…
Tagi: