OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY –  PIELĘGNIARKA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie informuje,
że poszukuje kandydatów do pracy:

1. stanowisko pracy:  PIELĘGNIARKA
2. wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy (system równoważny) (  godz.7.00 – 19.00 , 19.00-7.00 ),
3. rodzaj umowy: umowa o pracę, wynagrodzenie : od 3700,00 zł  do 4400,00 zł (brutto)

4. miejsce wykonywania pracy :  Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, ul. L. Teligi 4.

 

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie: min. co najmniej średnie medyczne , z prawem wykonywania zawodu pielęgniarki

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi,

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) działanie zgodne z zasadami postępowania psychoterapeutycznego poprzez aktywizowanie mieszkańca do współudziału w procesie leczniczym, rehabilitacyjnym

b) prowadzenie obowiązującej dokumentacji

c) podawanie chorym leków zleconych przez lekarza

d) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrażających życiu mieszkańca do momentu przybycia lekarza

e) pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu

f) wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnaycyjnych

g) dziekanie podopiecznym pomocy w czynnościach codziennych

 

Kontakt osobisty w sprawie rekrutacji: Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”
w Koszalinie, ul. L. Teligi 4, pokój 37, tel. 94 717 08 90

Oferty należy składać do dnia 7.12.2018

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY – OPIEKUN

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie informuje,
że poszukuje kandydatów do pracy:

1. stanowisko pracy:  OPIEKUN,
2. wymiar etatu :  pełny wymiar czasu pracy( system zmianowy  godz. 700-1900,  1900– 700),
3. rodzaj umowy:  pierwsza umowa o pracę na czas określony,
4. miejsce wykonywania pracy :  Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, ul. L. Teligi 4.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie: min. średnie, mile widziane: policealne o profilu : opiekun w domu pomocy społecznej lub opiekun medyczny,

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi,

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) działanie na rzecz mieszkańców w ramach zespołu opiekuńczego- terapeutycznego,

 b) pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, karmienie, pomoc w słaniu łóżek, zmianie bielizny pościelowej i inne),

c) aktywizowanie mieszkańców w celu zwiększenia ich samodzielności życiowej,

d) dbanie o sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców m.in. poprzez codzienne spacery
na świeżym powietrzu, gimnastykę, gry i zabawy ruchowe,

e) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców,

f) organizowanie uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach integracyjnych, kulturalnych i sportowych,

g) utrzymanie porządku w pokojach mieszkalnych,

Kontakt osobisty w sprawie rekrutacji: Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”
w Koszalinie, ul. L. Teligi 4, pokój 37, tel. 94 717 08 94

Poszukujemy pracowników