14 marca 2018r z cyklu Senioradników prowadzonych przez pana Władysława Andrzeja Pitaka, odbyła się wiosenna edycja tego projektu na który pomysłodawca spotkania zaprosił pana Wacława Nowickiego i jego Grupę Wokalną do DDP „Złoty Wiek” .

Pan Pitak opowiedział o wielkanocnych obrzędach na Kresach Wschodnich (woj. lwowskie i wileńskie) i zaprezentował album dot. XX lecia Instytutu Polskiego w Wilnie oraz pracę naukową Jerzego Besali pt. „Tam kiedyś była Rzeczpospolita”, w której autor opisał m.in. historię klasztoru i kościoła ojców Bernardynów w Sokalu – moim miejscu urodzenia.

Wacław Nowicki opowiedział o kaszubskich zwyczajach wiosenno – świątecznych, m.in. o ścinaniu kani i dyngowaniu, a następnie ze swoją grupą wokalną ( Stefania Cuper, Elżbieta Taborek , Bogumiła Wasilewska ) zaśpiewali kilka piosenek kaszubskich i polskich. Atrakcyjnie zabrzmiała piosenka o „Kaszubskich jeziorach”, bo refren w obu językach jest podobny i zrozumiały dla słuchaczy.

Senioradnik wiosenny
Tagi: