PODSUMOWANIE_ROKU_2015[1]W dniu 11 lutego w DDP „Złoty Wiek”, odbyło się uroczyste podsumowanie 2015 roku.

Nasi Seniorzy uhonorowani zostali certyfikatami i medalami. Wyróżnieni mieszkańcy otrzymali certyfikaty: „Super Seniora”, „Aktywnego Seniora” czy „Miłego Seniora„. Uroczystości nadała podniosły charakter Seniorka III Wieku, gościnnie czytając poezje.

Podsumowanie 2015 roku