Podsumowanie roku, który już odszedł…

Minął rok, przyzwyczajamy się już do następnego ale wspomnienia i przeżycia z minionego 2019 -go jeszcze wciąż są w nas.

W “Złotym Wieku” wiele wydarzyło się w ubiegłym roku – pożegnaliśmy kilka osób, które odeszły na zawsze, jednocześnie działaliśmy wspólnie ciesząc się swoją obecnością. Na tle życia codziennego w naszym Domu wyłaniają się osoby mniej sprawne, z ograniczeniami ale jednocześnie są i takie, które niosą pomoc słabszym, emanują przy tym pozytywną energią, kreatywnością i niespożytymi siłami. Dlatego “ciało” pracownicze DDP “Złoty Wiek” po długiej ale owocnej debacie podjęło decyzję o wyróżnieniu osób, które miały szczególny wkład w kształtowanie się domowej i bardzo pozytywnej atmosfery Domu. Uczestnikom nadano “specjalistyczne” aczkolwiek zarazem humorystyczne tytuły w swoich dziedzinach, po czym na uroczystym spotkaniu odebrali oni z rąk kierownika dyplomy opatrzone konstruktywnym komentarzem słownym ze strony kadry a nawet swoich koleżanek i kolegów.

Niektórzy seniorzy nie kryli zaskoczenia czy też wzruszenia z powodu wyróżnień, spotkanie było przeplatane zabawami umysłowymi i jak zawsze radosnym śpiewem.