Klub jako ośrodek wsparcia jest jednostką pomocy społecznej wchodzącą w skład Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie. Obiekt mieści się na ul. Łużyckiej 32 i przeznaczony jest dla 20 Koszalinian powyżej 60 roku życia samodzielnych w zakresie obsługi. Nastawiony jest na aktywizację społeczną, integrację środowiska seniorów oraz włączanie ich do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych form terapii i treningów. W ramach programu wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020 Gmina Miasto Koszalin otrzymała dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu w kwocie 150 tysięcy złotych. Pobyt w Klubie jest bezpłatny. Zapewniamy miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, przystosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, organizację czasu wolnego, domową atmosferę, terapię zajęciową, działalność kulturalno- oświatową i edukacyjną , udział w imprezach okolicznościowych, festynach, piknikach i wycieczkach .Oferujemy również dostęp do gorących i zimnych naapojów ( woda, kawa, herbata) oraz drobne przekąski przygotowywane przez seniorów w ramach treningu kulinarnego.

Ze względu na zawieszenie działalności dziennych domów i klubów niewiadomym pozostaje data ich otwarcia. Ale póki co, zbieramy deklaracje od chętnych seniorów. Osoba zainteresowana pobytem w Klubie składa deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami. Miejsce w Klubie jest przyznawane na podstawie deklaracji z uwzględnieniem wolnego miejsca pobytu. Kierownik Klubu prowadzi listę rezerwową, z której na wolne miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy. Oprócz deklaracji należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Deklaracje wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej www.dpskoszalin.pl w zakładce Klub „ Senior+” i złożyć w Dziennym Domu Pogodna Jesień” Senior+” w Koszalinie ul. L.Teligi 4 , bądź wysłać na adres : Dom Pomocy Społecznej „ Zielony Taras’” ul. L. Teligi 4, 75-206 Koszalin z dopiskiem „ Klub Senior+”. Deklaracje wraz z załącznikami można także pobrać na miejscu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania deklaracji !!!!

W klubie spędzimy miło czas we wspaniałej, rodzinnej i domowej atmosferze.

Z A P R A S Z A M Y

Rusza Klub „Senior +”