Harmonogram przyjmowania paczek

W 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie nadal przyjmowane będą paczki dla mieszkańców od ich rodzin, wg załączonego harmonogramu.
Paczki będą przyjmowane dwa razy w miesiącu, w godzinach 9-14:00, przez portierów.


Paczki będą zdezynfekowane i przechowywane 24 godz., a następnie rozdane mieszkańcom.
Paczki muszą być spakowane i podpisane imieniem i nazwiskiem mieszkańca.

Harmonogram przyjmowania paczek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” od rodzin na marzec – kwiecień 2022 roku

 

Data

Godziny

09.03.2022

9-14

23.03.2022

9-14

06.04.2022

9-14

20.04.2022

9-14

Informujemy, że uruchomiliśmy trzy nowe numery telefonów do kontaktu rodzin z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”.

Każde piętro ma przypisany własny numer telefonu:

I PIĘTRO

NUMER TELEFONU 570 770 335

II PIĘTRO

NUMER TELEFONU 794 648 052

III PIĘTRO

NUMER TELEFONU 794 646 983