Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu dofinansowania w wysokości 5000 zł. na realizację projektu „AKTYWNY SENIOR GRA W PLANSZÓWKI” w ramach programu Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021 -2023.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej – wybranych spośród uczestników Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior +” oraz Klubu „Senior+” w Koszalinie . Za cel główny obrano aktywizację seniorów poprzez organizację spotkań z nowoczesnymi grami planszowymi uwieńczone turniejem. Wsparcie osób starszych to przede wszystkim dbanie o ich kondycję psychiczną i fizyczną, dlatego też dobrą ideą spędzania wolnego czasu i gimnastyką umysłu są właśnie różnorodne gry planszowe poprawiające pamięć, spostrzegawczość, pozwalające ćwiczyć koncentrację oraz szybkość myślenia. Operatorem projektu realizowanego przez grupę nieformalną jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Termin realizacji projektu: 01.09.2021r. – 30.10.2021r.

 

„Aktywny Senior Gra w Planszówki”
Tagi: