Słoneczna, wrześniowa piękna pogoda skłoniła seniorów Złotego Wieku do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Rozpoczęli cykl zajęć pod hasłem „Środa na sportowo”.

Będą one polegać na tym, że raz w tygodniu seniorzy będą mieli zajęcia ruchowe w formie zabawy. Konkurencje sportowe, gry i zabawy w grupach tym razem na powietrzu powodują poprawienie sprawności, lepsze samopoczucie , lepszą kondycję , więcej tlenu ale także integrują i wzmacniają wspólne więzi.

ŚRODA NA SPORTOWO