Pomysłowość seniorów DDP „Złoty Wiek” nie zna granic. Przygotowali wspaniałe święto dla pracowników Placówki .Święto pracownika socjalnego przypada 21 listopada.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. W piątek, 19 listopada 2021 seniorzy zamienili się rolami z pracownikami. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady Seniorów Złotego Wieku,pan Zygmunt przepięknym przemówieniem , podczas którego wszyscy się wzruszyli. W imieniu seniorów złożył pracownikom życzenia, dziękując za dotychczasowe poświęcenie i opiekę. W części artystycznej przedstawiciele seniorów zamienili się rolami z czterema pracownikami , naśladując ich zachowania i charaktery. Spotkanie odbyło się przy herbacie i pysznych ciastkach. Radości, dobroci i uśmiechów było co niemiara!

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO