Dyrekcja, Seniorzy i pracownicy
Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie

pragną podziękować

Cukierni „ Ekler”

za podarowanie produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania „Europejskiego Dnia Seniora”, który odbył się 19 października 2018r.
w DPS „Zielony Taras”.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wole życzymy Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń. Z całego serca dziękujemy.


Skip to content