Podziękowanie

Podziękowanie

     Pragniemy wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla  Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koszalinie za udzieloną pomoc rzeczową w postaci małych sadzonek drzewek. Dzięki Państwa ofiarności możliwa była organizacja spotkania integracyjnego pt.„ Ziemia wspólnym domem” w naszym domu. Dziękujemy za