DPS „Zielony Taras” na Pikniku Naukowym

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” 8 czerwca br. wzięli udział w Pikniku Naukowym organizowanym przez Politechnikę Koszalińską. Impreza odbyła się w godzinach 10 – 14 w siedzibie uczelni przy ul. Śniadeckich oraz na terenach przyległych.

Wstęp był bezpłatny. Była to już siódma edycja wydarzenia łączącego naukę z zabawą. DPS wraz z Dziennymi Domami miał swoje stoisko , na którym prezentowane były piękne, prace twórcze seniorów z Dziennych Domów: Pogodnej Jesieni „Senior+” i „Złotego Wieku” oraz mieszkańców DPS „Zielony Taras”, które wykonywane były podczas zajęć z terapii zajęciowej.