Dzień Ziemi w Pogodnej Jesieni

Seniorzy z Dziennego Domu „ Senior-WIGOR Pogodna Jesień” uczcili Międzynarodowy Dzień Ziemi korowodem z transparentem. Spacer z tej okazji odbył się w piękny, słoneczny czwartek 20 kwietnia 2017 roku. Wydarzenie to w Polsce i na świecie corocznie obchodzi się w celu promowania ochrony środowiska , rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

To doskonała okazja i szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których można zaliczyć zanieczyszczenie powietrza , wody czy globalne ocieplenie. Seniorzy w ramach przypomnienia o tym problemie przemaszerowali wokół DomuPomocy Społecznej z hukiem i transparentem przypominającym o ekologii.