List gratulacyjny

 List gratulacyjny za znaczące osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej odebrała, z rąk Minister Elżbiety Rafalskiej, pani Teresa Ilkiewicz- pracownik socjalny DPS ” Zielony Taras” w Koszalinie