“Mikołaj dla Seniora”

W ramach akcji charytatywnej prowadzonej przez Dune Beach Resort 19.12.br Seniorzy Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” otrzymali z rąk pani Magdaleny Ziętek świąteczne paczki.

Przybyli goście wraz ze Świętym Mikołajem złożyli mieszkańcom życzenia w zamian otrzymując drobne upominki oraz podziękowania napisane przez pana Wojciecha. Paczki zostały wręczone mieszkańcom w dzień Wigilii przez pracowników Domu. Dziękujemy za wielki dar serca oraz wspaniałą inicjatywę.