Dyrekcja, Seniorzy i pracownicy
Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie

pragną podziękować

Panu

Jarosławowi Maciejewskiemu

za podarowanie produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania „Europejskiego Dnia Seniora”, który odbył się 19 października 2018r.
w DPS „Zielony Taras”.Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wole życzymy Panu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności
w realizacji życiowych zamierzeń. Z całego serca dziękujemy.

Skip to content