Dyrekcja, Seniorzy i pracownicy
Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie

pragną podziękować

Państwu

Gabrieli Wrotniewskiej-Niechciał

i Przemysławowi Niechciał

za podarowanie produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania „Europejskiego Dnia Seniora”, który odbył się 19 października 2018r.
w DPS „Zielony Taras”. Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wole życzymy Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności
w realizacji życiowych zamierzeń. Z całego serca dziękujemy.

Skip to content