Podziękowanie

th15DGZAVJ

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
dla
Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie
za życzliwość, która umożliwiła

zorganizowanie spotkania integracyjnego pt. „Lato z seniorem”
w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie naszych potrzeb i wielkie serce
życzymy Państwu wiele sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.