OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY – OPIEKUN

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie informuje,
że poszukuje kandydatów do pracy:

1. stanowisko pracy:  OPIEKUN,
2. wymiar etatu :  pełny wymiar czasu pracy( system zmianowy  godz. 700-1900,  1900– 700),
3. rodzaj umowy:  pierwsza umowa o pracę na czas określony,
4. miejsce wykonywania pracy :  Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, ul. L. Teligi 4.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie: min. średnie, mile widziane: policealne o profilu : opiekun w domu pomocy społecznej lub opiekun medyczny,

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi,

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) działanie na rzecz mieszkańców w ramach zespołu opiekuńczego- terapeutycznego,


b) pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, karmienie, pomoc w słaniu łóżek, zmianie bielizny pościelowej i inne),


c) aktywizowanie mieszkańców w celu zwiększenia ich samodzielności życiowej,


d) dbanie o sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców m.in. poprzez codzienne spacery
na świeżym powietrzu, gimnastykę, gry i zabawy ruchowe,


e) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców,


f) organizowanie uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach integracyjnych, kulturalnych i sportowych,


g) utrzymanie porządku w pokojach mieszkalnych,

Kontakt osobisty w sprawie rekrutacji: Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”
w Koszalinie, ul. L. Teligi 4, pokój 37, tel. 94 717 08 94