Przyjmowanie paczek od rodzin

W 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie nadal przyjmowane będą paczki dla mieszkańców od ich rodzin, wg załączonego harmonogramu.
Paczki będą przyjmowane dwa razy w miesiącu, w godzinach 9-14:00, przez portierów.
Paczki będą zdezynfekowane i przechowywane 24 godz., a następnie rozdane mieszkańcom.
Paczki muszą być spakowane i podpisane imieniem i nazwiskiem mieszkańca.
Paczki będą przyjmowane tylko w wyznaczonych terminach.

Harmonogram przyjmowania paczek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” od rodzin na styczeń-luty 2021 roku

Data

Godziny

13.01.2021

9-14

27.01.2021

9-14

10.02.2021

9-14

24.02.2021

9-14