SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – SNOEZELEN

Miło nam Państwa poinformować, że 13 października w Domu Pomocy

Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie została otwarta Sala Doświadczania

Świata. Uroczystej inauguracji dokonali wiceprezydent Koszalina Przemysław

Krzyżanowski, dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych UM

w Koszalinie Dorota Pawłowska, przewodnicząca Komisji ds. Społecznych

Dorota Chałat oraz dyrektor Dps „Zielony Taras” Grażyna Sienkiewicz

i wicedyrektor Katarzyna Łuczak.

Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy

Snoezelen”-terapii znanej na całym świecie, polegającej na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. W Europie

i Polsce pomieszczenia Snoezelen otwierane są w domach pomocy społecznej,

klinikach, hospicjach oraz centrach dla dzieci i młodzieży.

Terapię w Sali Doświadczania Świata można stosować u osób zdrowych, jednak sprawdza się ona najbardziej w przypadku ludzi, z którymi komunikacja

werbalna jest utrudniona, czyli np. osób z zaburzeniami psychicznymi, znacznymi upośledzeniami umysłowymi czy też seniorów wykazujących zaburzenia dementywne.

Metoda ta pozwala osiągnąć zaskakujące efekty terapeutyczne. Zapewnia odprężenie i stymulację za pomocą dotyku, koloru, światła i dźwięku. Oddziałuje pozytywnie na niepełnosprawności zmysłowe, fizyczne i poznawcze. W bajecznym, wygodnym i pięknym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzone łagodnymi wibracjami, muzyką i efektami świetlnymi. Terapia ta umożliwia osobom chorym odprężenie, jako element uspokajający. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb podopiecznego.

Wyposażenie Sali Doświadczania Świata w DPS „Zielony Taras”

  • projektor obrazów i kolorów

  • kolumna wodna

  • rzutnik do projekcji grafiki

  • sznury światłowodów LED

  • zestaw muzyczny

  • materace, siedziska, fotele – sakwy

  • zestaw lustrzana kula

  • elementy podwieszane LED

  • lampa do aromaterapii