Serca Walentego

Serca Walentego

Luty żegnał srogą zimę

Padał śnieg i skrzył się mróz

A na Święto „Walentynek”

Sam Walenty serca niósł

Przywędrował jak Mikołaj

Od zachodu może z gór

Pragnął ludzi obdarować

Niosąc serc ogromny wór

Wór olbrzymią miał objętość

W nim serduszek milion par

Miały przerwać obojętność

Ludziom dać miłości żar

Takie Święty miał pragnienie

I rozdawał serca rad

Miłość zawsze ludzi zmienia

Miłość zmieni cały świat

Czy to prawda czy legenda

Dobre serce Święty miał

Zakochani chwalić będą

Że im nowe serca dał

Może są to sentymenty

Pozostałość z dawnych gusł

Lecz wierzymy że Walenty

Dla nas także serca niósł

Regina Adamowicz