Spotkanie pokoleń….

Andrzej Bednarski, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie w dniu 17 listopada 2017 roku spotkał się z uczniami klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Tematem wykładu było Powstanie Warszawskie oraz okres okupacji 1939 – 1945, których obserwatorem Pan Bednarski był jako dziesięcioletni chłopiec.

Uczniowie wykazali wielkie zainteresowanie tematem okupacji niemieckiej w Polsce oraz historią Armii Krajowej, największej podziemnej armii w okupowanej Europie. Na zakończenie ponad godzinnego wykładu uczniowie podziękowali naszemu mieszkańcowi gromkimi brawami.