Terapia zajęciowa

W ramach zajęć terapii zajęciowej- arteterapii doskonalona jest sprawność manualna, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne. Praca twórcza sprawia uczestnikom wiele radości i daje dużo satysfakcji, a dzieła plastyczne zdobią naszą salę.