WIZYTA W KLUBIE „RÓŻANY ZAKĄTEK”

Przedstawiciele seniorów DDP” Złoty Wiek” wraz z kadrą odwiedzili 18 maja 2022 Klub Różany Zakątek” z okazji rocznego funkcjonowania tej jednostki. Była to pierwsza wizyta od początku jej powstania.

Seniorzy Klubu świętowali swój pierwszy rok działalności Placówki. Seniorzy Złotego Wieku przekazali kartkę z życzeniami oraz prezentem w postaci”różanego, zielonego koła” jako symbolu toczącego się czasu wraz z nadzieją na rozwój.Seniorzy wspólnie śpiewali piosenki przy torcie i kawie. Nie obyło się też bez wspólnych tańców.