Usługi Opiekuńcze – archiwum

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze w godzinach 7.00 – 20.00. Osobom samotnym i obłożnie chorym, całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, zapewnia się opiekę do trzech razy w ciągu dnia, a także w dni wolne od pracy, w niedziele i święta.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

a) czynności pielęgnacyjne – dbanie o higienę podopiecznego; pomoc przy myciu, kąpieli, ubieraniu; pomoc przy zmianie pozycji; podawanie posiłków, karmienie; zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

b) czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych; przygotowywanie posiłków, dostarczanie posiłku; zmiana bielizny pościelowej; utrzymanie w czystości naczyń stołowych; sprzątanie pomieszczeń sanitarnych; pranie lekkiej odzieży; palenie w piecu w okresie grzewczym,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontakt z pracownikami służby zdrowia, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.

Zakres usług opiekuńczych ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.

Realizatorem usług opiekuńczych jest Dział Usług Opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

Miejscem złożenia dokumentów jest Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, al. Monte Cassino 2
(II piętro, pokoje nr 222 – 226).