Historia Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek”

ddp_zloty_wiekDzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”
ul. Piłsudskiego 64
75-950 Koszalin
tel. +48 943 419 267

 kierownik: Jolanta Szewczyk

kontakt e-mail: jolanta.szewczyk@dpskoszalin.pl

Opieka:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 28 grudnia 1989 r., na mocy decyzji nr 111/89 Prezydenta Miasta Koszalina utworzono zakład budżetowy o nazwie: Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”. Jednakże placówka istniała już wcześniej, a wskazują na to zachowane kroniki z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dom podlegał wówczas pod resort zdrowia.
Po reformach zabezpieczenia systemu społecznego i zmianach funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce, w 1990r. Rada Miejska powołała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.Rok później tj. 1 stycznia 1991r. Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” włączono w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Koszalina, 1 sierpnia 2015r. utworzony został Dom Pomocy Społecznej, który w ramach przejętych od MOPS zadań przejął Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”. Lokalizacja DDP przy ul. Piłsudskiego 64 jest od początku istnienia niezmienna.

Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającym w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie. Dom jest jednostką dziennego pobytu dla osób starszych z siedzibą mieszczącą się w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 64. Dysponuje 30 miejscami i przeznaczony jest dla osób w wieku od 60 lat, będących mieszkańcami Gminy Miasta Koszalin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Podstawowym zadaniem DDP jest świadczenie pomocy w ciągu dnia, służącej utrzymaniu osoby starszej w jej naturalnym środowisku oraz przeciwdziałanie całkowitej instytucjonalizacji. Podopiecznymi placówki są osoby w podeszłym wieku na ogół samotne, schorowane, często mające ograniczoną sprawność samoobsługi oraz trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dpskoszalin.pl