ddp_zloty_wiekDzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”
ul. Piłsudskiego 64
75-950 Koszalin
tel. +48 943 419 267

p.o. kierownik: Beata Najder

kontakt e-mail: beata.najder@dpskoszalin.pl

Opieka:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

W dniu 28 grudnia 1989r. na mocy decyzji nr 111/89 Prezydenta Miasta Koszalina utworzono zakład budżetowy Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”. Jednakże placówka istniała już wcześniej, a wskazują na to zachowane kroniki z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku… Dom podlegał wówczas pod resort zdrowia.
Po reformach zabezpieczenia systemu społecznego i zmianach funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce w 1990r Rada Miejska powołała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a 1 stycznia 1991r. Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” włączono w strukturę MOPS.
1 sierpnia 2015r. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Koszalina utworzony został Dom Pomocy Społecznej, który w ramach przejętych od MOPS zadań przejął Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek”. Lokalizacja DDP przy ul. Piłsudskiego 64 jest od początku istnienia niezmienna.

Dom zapewnia 30 miejsc dla osób starszych z terenu miasta.

Podstawowym zadaniem DDP jest świadczenie pomocy półstacjonarnej służącej utrzymaniu osoby starszej w jej naturalnym środowisku oraz przeciwdziałanie całkowitej instytucjonalizacji.

Podopiecznymi placówki są osoby w podeszłym wieku na ogół samotne, schorowane, często mające ograniczoną sprawność samoobsługi oraz trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.