INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 Wideotłumacz w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras ” w Koszalinie

 Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie  realizując zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa polega na połączeniu się z tłumaczem, którego  nie ma fizycznie w urzędzie, ale jest po drugiej stronie monitora komputera. Osoba głucha, która przychodzi do urzędu, podchodzi do oznaczonego stanowiska, przy którym znajduje się wideotłumacz.

Przy stanowisku – razem z urzędnikiem – nawiązują połączenie przez  Internet z tłumaczem z Polskiego Związku Głuchych. Usługa ta pozwala dokonać wyboru, jakim językiem ma posługiwać się tłumacz – czy językiem polskim, migowym czy systemowym językiem migowym.

Usługa wideotłumacza pozwala m.in. na swobodną i bezpośrednią obsługę osób niesłyszących oraz na koordynowanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, bez udziału pełnomocnika.

Stanowisko z usługą wideotłumacza znajduje się w  sekretariacie Domu Pomocy “Zielony Taras” w Koszalinie)  i można z niego korzystać:

  • od poniedziałek do piątku w godz. 7.00 – 15.00