Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miasto Koszalin została Partnerem Projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”. W ramach Projektu Gmina Miasto Koszalin pozyskała pakiet środków i materiałów ochronnych na wsparcie usług społecznych w walce z COVID 19. Rzeczy te trafiły do Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Pakiet środków/materiałów ochronnych dla Gminy obejmuje:

  • Bluzy medyczne – 234 sztuki
  • Maski niemedyczne – 1.700 sztuk
  • Rękawiczki nitrylowe – 4.000 sztuk
  • Rękawiczki lateksowe – 10.000 sztuk
  • Półprzyłbice – 200 sztuk
  • Automatyczne dozowniki do rąk – 8 sztuk
  • Płyn do dezynfekcji rąk – 1.000 litrów
  • Płyn do dezynfekcji powierzchni – 1.000 litrów

Projekt pn. „Region Dobrego Wsparcia” realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie
w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w okresie 01.04.2020 roku – 31.03.2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej o Projekcie na stronie:

http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/region-dobrego-wsparcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym