Kooperacja efektywna i skuteczna

Miło nam poinformować, że Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie otrzymał wsparcie w postaci 3 sztuk ozonatorów, 1 sztuki zamgławiacza oraz płynów do dezynfekcji osobistej i pomieszczeń od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Sprzęt oraz płyny zostały przekazane w ramach realizowanego projektu  pn. „Kooperacja efektywna i skuteczna”, zadanie nr 5 „Wsparcie wybranych podmiotów obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej, ochrony zdrowia, w celu zwalczania skutków COVID-19” projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pakiet darowizny obejmuje:

– 26l płynu do dezynfekcji rąk,

– 26l żelu antybakteryjnego do rąk,

– 45l płynu do dezynfekcji powierzchni,

– 1 szt. zamgławiacza,

– 3 szt. ozonatorów,

– 4 szt. maski pełnotwarzowej,

– 8 kompletów filtrów do maski pełnotwarzowej,

– 8 szt. kombinezonów ochronnych,

– 5l płynu do zamgławiania.

Przekazanie darowizny zrealizowano w związku z potrzebą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu epidemii, dla instytucji całodobowego pobytu funkcjonujących w ramach systemu pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej) oraz systemu pieczy zastępczej (Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Otrzymane środki ochrony osobistej stanowią bardzo duże wsparcie usług społecznych w walce z COVID-19 oraz przyczynią się do zapewnienia rekomendowanych środków ochrony i bezpieczeństwa naszym podopiecznym oraz personelowi w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii.