Podziękowania dla Pana Bartosza Poletajew

Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”
w Koszalinie
pragną podziękować

Członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi  „Czerwona Mila”

 

za podarowanie gier edukacyjnych dla Seniorów.
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę
życzymy Panu wiele sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.
Z całego serca dziękujemy.

Skip to content