Podziękowanie

Pragniemy wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

za udzieloną pomoc rzeczową w postaci małych sadzonek drzewek. Dzięki Państwa ofiarności możliwa była organizacja spotkania integracyjnego pt.„ Ziemia wspólnym domem” w naszym domu. Dziękujemy za życzliwość, pomoc, zrozumienie i ofiarność.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobra wolę, życzymy wiele sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. Ogromny ukłon w Waszą stronę.

Dziękujemy.