Podziękowania

PODZIĘKOWANIA

Seniorzy Dziennego Domu Pomocy Złoty Wiek spotkali się z właścicielką Pizzerii EL TORO w ramach podziękowania za dostarczone nieodpłatnie pizze dla seniorów podczas uroczystości z okazji Dnia Matki. Seniorzy przekazali podziękowania i wyrazy wdzięczności za wsparcie i dar jakim obdarowała ich pizzeria. Pizza bardzo im smakowała. Bardzo dziękujemy.