Teleopieka

1 czerwca 2017 roku gmina Koszalin jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim wprowadziła regularną usługę teleopieki, która jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta.

Całodobowa opieka w miejscu zamieszkania dedykowana jest osobom:

  • będącym mieszkańcami Koszalina

  • w wieku 75 +

Teleopieka umożliwia funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają stałego monitoringu. Zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie osobom samotnym pozostającym w domu.

Wyposażenie seniorów w opaskę SOS umożliwia wezwanie pomocy w nagłych wypadkach po wciśnięciu przycisku SOS lub zastosowaniu dyspozycji głosowej.

Realizatorem usługi jest firma SiDLY Sp. z o. o., która użycza nieodpłatnie podopiecznemu sprzęt w postaci opaski na nadgarstek z czerwonym przyciskiem SOS wraz z instrukcją obsługi.

Wniosek – Zgłoszenie do usługi teleopieki – należy składać w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie,  ul. L. Teligi 4 –  pokój nr 25

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej dps.koszalin.ibip.pl

Wniosek w wersji papierowej dostępny  w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras”

w Koszalinie, ul. L. Teligi 4 , pokój nr 25, sekretariat pokój nr 33

Kontakt osobisty: Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie, ul. L. Teligi 4, pokój nr 25

Kontakt telefoniczny:  (94) 717 05 37

Pobierz: Zgłoszenie do usługi teleopieki

Pobierz : Regulamin teleopieki