Teleopieka

1 czerwca 2017 roku gmina Koszalin jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim wprowadziła regularną usługę teleopieki, która jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta.

Całodobowa opieka w miejscu zamieszkania dedykowana jest osobom:

  • będącym mieszkańcami Koszalina
  • w wieku 65+

Usługa Teleopieki ma na celu udzielenie wsparcia osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym, usługa jest bezpłatna.

Warunkiem korzystania z usługi Teleopieki jest posiadanie:

  •  umiejętności obsługi opaski z przyciskiem SOS,
  •  użytkowanie opaski w sposób zgodny z instrukcją obsługi,
  •  brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z opaski zgodnie jej przeznaczeniem w okresie trwania umowy.”

Sprzęt użyczony podopiecznemu na czas trwania usługi Teleopieki jest bezpłatny i podlega gwarancji oraz zwrotowi po zakończeniu usługi, do siedziby Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

Wniosek – Zgłoszenie do usługi teleopieki – należy składać w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie,  ul. L. Teligi 4 –  pokój nr 25

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej dps.koszalin.ibip.pl

Wniosek w wersji papierowej dostępny  w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras”

w Koszalinie, ul. L. Teligi 4 , pokój nr 25, sekretariat pokój nr 33

Kontakt osobisty: Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie, ul. L. Teligi 4, pokój nr 25

Kontakt telefoniczny:  (94) 717 05 37

Pobierz: Zgłoszenie do usługi teleopieki

Pobierz : Regulamin teleopieki