1 czerwca 2017 roku gmina Koszalin jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim wprowadziła regularną usługę teleopieki, która jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta.

Całodobowa opieka w miejscu zamieszkania dedykowana jest osobom:

  • będącym mieszkańcami Koszalina

  • w wieku 75 +

Teleopieka umożliwia funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają stałego monitoringu. Zapewnia bezpieczeństwo
i wsparcie osobom samotnym pozostającym w domu

Wyposażenie seniorów w telefon komórkowy oraz opaskę SOS umożliwia wezwanie pomocy
w nagłych wypadkach po wciśnięciu przycisku SOS lub zastosowaniu dyspozycji głosowej.

Relizatorem usługi jest firma INFOMEDIC, która użycza nieodpłatnie podopiecznemu sprzęt
w postaci opaski na nadgarstek z czerwonym przyciskiem SOS oraz telefon komórkowy z modułem łączności bluetooth wraz z instrukcją obsługi.

Wniosek – Zgłoszenie do usługi teleopieki – należy składać w Domu Pomocy Społecznej
w Koszalinie ul. Teligi 4 – Dział Usług Opiekuńczych, pokój nr 130

Kontakt osobisty: Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie ul. L.Teligi 4, Dział Usług Opiekuńczych, pokój nr 130

Kontakt telefoniczny: (94) 717 05 35,  (94) 717 08 90

Wniosek – Zgłoszenie do usługi teleopieki – należy składać w Domu Pomocy Społecznej
w Koszalinie ul. Teligi 4 – Dział Usług Opiekuńczych, pokój nr 130

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej dpskoszalin.ibip.pl

Wniosek w wersji papierowej dostępny  w Domu Pomocy Społecznej
w Koszalinie ul. Teligi 4 – Dział Usług Opiekuńczych, pokój nr 130