Teleopieka

1 czerwca 2017 roku gmina Koszalin jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim wprowadziła regularną usługę teleopieki, która jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta.

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie świadczy regularną usługę „Teleopieka domowa”, dla mieszkańców Koszalina w wieku 60+, w miejscu ich zamieszkania.

Usługa „Teleopieki domowej” ma na celu udzielenie wsparcia osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym, usługa jest bezpłatna.

Warunkiem korzystania z usługi „Teleopieki domowej” jest posiadanie:

  • umiejętność obsługi opaski z przyciskiem SOS,
  • użytkowanie opaski w sposób zgodny z instrukcją obsługi,
  • brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z opaski zgodnie jej przeznaczeniem w okresie trwania umowy,
  • odbycie szkolenia,
  • podanie niezbędnych danych do realizacji usługi.

Sprzęt użyczony podopiecznemu na czas trwania usługi „Teleopieki domowej” jest bezpłatny i podlega gwarancji oraz zwrotowi po zakończeniu usługi, do siedziby Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

Wniosek – Zgłoszenie do usługi „Teleopieki domowej” – należy składać w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie,  ul. L. Teligi 4 –  pokój nr 25

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej dps.koszalin.ibip.pl

Wniosek w wersji papierowej dostępny  w Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras”

w Koszalinie, ul. L. Teligi 4 , pokój nr 25, sekretariat pokój nr 33

Kontakt osobisty: Dom Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie, ul. L. Teligi 4, pokój nr 25, w godzinach: 08.30-12.00.

Kontakt telefoniczny:  (94) 717 05 37

Pobierz: Wniosek teleopieki domowej

Pobierz : Regulamin teleopieki domowej