Opieka wytchnieniowa

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie w ramach realizowanego

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w

Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Moduł III

W ramach programu zapewniamy

wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji

Program jest skierowany do:

członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji,

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wsparcie jest bezpłatne, na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski należy składać do 20 listopada 2019r.

Zgłoszenie można złożyć w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leonida Teligi 4

w Koszalinie, druk jest dostępny w siedzibie Domu oraz na stronie internetowej

dps.koszalin.ibip.pl, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu

94 717 05 37 w godzinach 7:00 – 15:00.

Zapraszamy do udziału w programie

>>Wniosek do pobrania<<