Informacja dla osób niesłyszących

 

 Wideotłumacz Dziennego Domu Pomocy Społecznej  Złoty Wiek  w Koszalinie