Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu IV tego programu wprowadzona została możliwość udzielania pomocy finansowej samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Pomoc ta udzielana jest  w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe. Z takiego wsparcia skorzystał Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie, których otrzymał refundację w wysokości 44 710,40 zł na pokrycie części wydatków poniesionych w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych na skutek wystąpienia epidemii koronawirusa. Zakupiono m.in. środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, lampy bakteriobójcze czy oczyszczacze powietrza. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej ze środków PFRON w ramach Modułu IV wynosi 50% poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów, z tym że nie więcej niż do wysokości 100 000,00 zł.