Historia Dziennego Domu Pogodna Jesień “Senior+” w Koszalinie

budynekDzienny Dom   Pogodna Jesień “Senior+” w Koszalinie
ul. Leonida Teligi 4
75-235 Koszalin
tel. +48 94 717 08 98

kierownik : Magdalena Niżyńska

kontakt e-mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl

Opieka:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

21 października 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior WIGOR – Pogodna Jesień”, który powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior +” w Koszalinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającym w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie. Dom jest jednostką dziennego pobytu dla osób starszych z siedzibą mieszczącą się w Koszalinie przy ul. Leonida Teligi 4. Dysponuje 30 miejscami i przeznaczony jest dla osób w wieku od 60 lat, będących mieszkańcami Gminy Miasta Koszalin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Zadaniem Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior+” w Koszalinie jest zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i samotnym oraz przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych. Seniorzy otrzymują wsparcie w postaci działań prozdrowotnych, w tym pobudzających aktywność ruchową, uczestniczą w treningach, terapii i innych formach wypoczynku i rozrywki.

Podczas 8-cio godzinnego pobytu seniorzy mają zapewniony ciepły posiłek.

Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” w Koszalinie zaprasza Seniorów, którzy chcieliby spędzić czas w miłym towarzystwie, podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Oferujemy spotkania z muzyką, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe i inne, zgodnie z zainteresowaniami. Zapewniamy możliwość uczestniczenia w życiu kulturalno – artystycznym miasta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie : www.dpskoszalin.pl

Zadanie współfinansowane ze środków MRPiPS
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020

i

ze środków MRiPS
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2021-2025