budynekDzienny Dom   Pogodna Jesień „Senior+”
ul. Leonida Teligi 4
75-235 Koszalin
tel. +48 94 717 08 98

kierownik : Jolanta Szewczyk

kontakt e-mail: jolanta.szewczyk@dpskoszalin.pl

Opieka:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00

 

21 października 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior WIGOR – Pogodna Jesień”, który powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Gmina Miasto Koszalin otrzymało dofinansowanie w kwocie 94 tys. zł  (70 tys. zł na doposażenie oraz 24 tys. zł. na bieżące utrzymanie).

Dom rozpoczął działalność 1 września br.

salaDzienny Dom „Senior-WIGOR- Pogodna Jesień” docelowo przeznaczony jest dla 30 mieszkańców Koszalina w wieku 60+, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Zadaniem Domu jest zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i samotnym oraz przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych. Seniorzy otrzymują wsparcie w postaci działań prozdrowotnych, w tym pobudzających aktywność ruchową, uczestniczą w treningach, terapii i innych formach wypoczynku i rozrywki.

rehabilitacjaDo dyspozycji podopiecznych jest sala rehabilitacji, sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, sala klubowa wyposażona w TV, kino domowe oraz dwa komputery, stołówka, łazienki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pięknie zagospodarowany teren wokół Domu.

Podczas 9 godzinnego pobytu seniorzy mają zapewnione II śniadanie, ciepły posiłek i podwieczorek. Ten ostatni przygotowują samodzielnie w ramach terapii kulinarnej pod okiem terapeuty zajęciowego .

Zadanie współfinansowane ze środków MRPiPS
w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020