Klub Różany Zakątek “Senior+” w Koszalinie

Klub Różany Zakątek „Senior +” w Koszalinie

 
Klub Różany Zakątek „Senior +” w Koszalinie

ul Łużycka 32

75 – 113 Koszalin

tel. (+48) 94 717 09 19

kierownik: Magdalena Niżyńska

kontakt e – mail: magdalena.nizynska@dpskoszalin.pl

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

25 maja 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu. Ze względu na trudną sytuację pandemiczną planowane na styczeń rozpoczęcie działalności musiało zostać przesunięte o niemal sześć miesięcy. Klub rozpoczął działalność 05.05.2021.

Klub powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020. Gmina Koszalin otrzymała dotację z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w kwocie 150 tys. zł. Całkowita kwota zaplanowana na ten cel wyniosła 188 tys.zł. Od 2021 roku Klub funkcjonuje w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Klub Różany Zakątek „Senior +” w Koszalinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającym w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie. Przeznaczony jest dla 20 mieszkańców Koszalina w wieku 60+, sprawnych w zakresie samoobsługi, którzy chcą w aktywny i ciekawy sposób spędzać czas. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Podstawowy celem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja środowiska seniorów, w tym motywowanie do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz innych, włączanie seniorów do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych form terapii i treningów. Zapewniamy nie tylko miejsce przystosowane do bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Oferujemy organizację atrakcyjnych zajęć, m.in.: plastycznych, muzycznych, komputerowych, usprawniających ruchowo, rekreacyjnych, spacery, wycieczki, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych miasta, gry i zabawy edukacyjne, biblioterapię, trening kulinarny, spotkania wykładowe, integracyjne oraz międzypokoleniowe. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanej i w pełni zaangażowanej w swoją pracę kadry.

Do dyspozycji seniorów jest sala klubowa pełniąca funkcję sali spotkań i terapii zajęciowej, wyposażona m. in. w stoły z krzesłami, kanapę, fotel, komody, telewizor oraz radioodtwarzacz. Osobna sala komputerowa dla seniorów posiada dwa stanowiska z komputerami. W pełni wyposażony aneks kuchenny wraz z pomieszczeniem do treningu kulinarnego pozwala na przygotowywanie posiłków w ramach zajęć, a także daje dostęp do zapewnianych ciepłych i zimnych napojów, tj. herbaty, kawy i wody. W Klubie znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatnia.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.dps.koszalin.ibip.pl

Zadanie współfinansowane ze środków MRPiPS
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020

i

ze środków MRiPS
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2021-2025