30 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze walne zgromadzenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  „Zielony Taras” w Koszalinie, celem powołania Samorządu.
W wyniku głosowania, jednogłośnie wybrano Radę Mieszkańców w następującym składzie:

1. Przewodniczący – Andrzej Bednarski;
2. Zastępca- Jerzy Bielat;
3. Sekretarz- Maria Oszczyk;
4. Członek Rady- Jan Łuczkanin;
5. Członek Rady- Stanisław Dertz.

Rada Mieszkańców reprezentuje interesy mieszkańców naszego Domu, składa wnioski, uwagi oraz propozycje zmian, jak również współpracuje z personelem Domu. Posiedzenia Rady mają się odbywać cyklicznie, na których będą omawiane sprawy i problemy zgłaszane przez mieszkańców oraz propozycje ich rozwiązań.
Przedstawicielom naszych Mieszkańców,  serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia.

W dniu 15 lipca 2016r, na posiedzeniu Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie został powołany nowy skład Rady.

Skład Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zielony Tars” w Koszalinie:

  1. Przewodniczący – Andrzej Bednarski
  2. Zastępca – Ryszard Bierski
  3. Sekretarz – Stanisław Dertz
  4. Członek Rady – Maria Oszczyk
  5. Członek Rady – Jan Łuczkanin