Rada Mieszkańców

SKŁAD RADY MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “ZIELONY TARAS” W KOSZALINIE

PRZEWODNICZĄCY RADY MIESZKAŃCÓW

PANI JADWIGA ŻEGLICZ ( pokój nr 305)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIESZKAŃCÓW

PANI ANIELA WITA (pokój nr 311)

SEKRETARZ RADY MIESZKAŃCÓW

PANI KRYSTYNA MAGIEREK (pokój nr 214)

CZŁONEK RADY MIESZKAŃCÓW

PAN JÓZEF GRONDYS (pokój nr 308)

CZŁONEK RADY MIESZKAŃCÓW

PAN BOLESŁAW KRYŃ (pokój nr 309)