1. Przewodnicząca RM – Pani Jadwiga Żeglicz

  2. Zastępca Przewodniczącego RM – Pani Krystyna Kiejnich

  3. Sekretarz RM – Pan Bartłomiej Bakun

  4. Członek RM – Pan Ryszard Bierski

  5. Członek RM – Pan Stanisław Dertz

 

Skip to content