Rada Mieszkańców

  1. Przewodnicząca RM – Pani Jadwiga Żeglicz
  2. Zastępca przewodniczącej RM – Pani Aniela Wita
  3. Sekretarz RM – Pan Bartłomiej Bakun
  4. Członek RM – Pan Józef Grondys
  5. Członek RM – Pan Bolesław Kryń