W dniu 16 listopada 2018 roku o godzinie 9:00 rozpoczęło się zebranie nowo wybranych przedstawicieli Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie w wyniku którego wybrano skład Rady:

1. Przewodniczący RM – Pan Wojciech Iżyłowski;
2. Zastępca Przewodniczącego RM – Pani Krystyna Kiejnich;
3. Sekretarz RM-  Pan Bartłomiej Bakun;
4. Członek RM-  Pani Halina Chojnacka;
5. Członek RM- Pan Stanisław  Turkiewicz.