Informujemy

Informujemy, że w związku z Zaktualizowanymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla domów pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie od 11 czerwca 2021 roku umożliwił mieszkańcom wyjście poza teren placówki