Podziękowanie

Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie
pragną podziękować
Firmie DB Schenker w Koszalinie
za życzliwość i hojność oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania integracyjnego
pt.
„Od maluszka do staruszka – ekologia łączy pokolenia” ,
która odbyła się dnia 20 maja 2017 r., na terenie DPS.
Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie naszych potrzeb i wielkie serce życzymy Państwu wiele sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń. Z całego serca dziękujemy.