Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy DEGA SA w Karniszewicach, za przekazanie własnych wyrobów spożywczych dla seniorów DDP “Złoty Wiek” i DD Pogodna Jesień”Senior+”. Dzięki Państwa ofiarności, starsi ludzie, często osamotnieni, mogli wzbogacić swój stół wigilijny i celebrować okres świąteczny, pomimo trudnego czasu.

Życzymy wszystkim pracownikom zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.