Podziękowanie

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla

Pani Bugumiły Szczęśniak Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Rymań

Pani Beaty Baweł opiekunki dzieci z Biblioteki Publicznej w Rymaniu,

Pani Małgorzacie Hawrylak nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Rymaniu,

Fundacji „Słoneczko” Filia w Rymaniu,

Zespołowi Muzycznemu BIADULE

oraz Mieszkańcom miejscowości  Rymań
za życzliwość i hojność.

Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie naszych potrzeb i wielkie serce
życzymy Państwu wiele sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.

Grażyna Sienkiewicz

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie