Muzykoterapia

To jedna z form zajęć w Złotym Wieku. Seniorzy bardzo lubią śpiewać piosenki. Lubią zajęcia muzyczne, które bardzo ich rozluźniają, ale jednocześnie integrują. Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Muzykoterapia to nie tylko śpiewanie, ale taniec czy słuchanie muzyki . Najczęściej zajęcia prowadzone są przez kierownika jednostki. Muzyka wywiera także pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność. Stosowana jest w leczeniu nerwic i zaburzeń psychosomatycznych.