Podwójne Barbórki w Klubie „Senior+”

4 grudnia 2021 roku Seniorzy z Klubu „Senior +” świętowali wyjątkowo intensywnie. I nie chodziło tu o Święto Górników – a o imieniny naszych dwóch klubowiczek imieniem Barbara 🙂

Były życzenia, kwiaty, słodki poczęstunek, a także muzyka, śpiew i odczytywane wiersze. Oczywiście nie zabrakło konkursów, które dostarczyły całej grupie sporo śmiechu. Dodatkowo, poza zapoznaniem się ze znaczeniem imienia „Barbara” członkowie Klubu wysłuchali legendy o św. Barbarze i jej męczeńskiej śmierci z rąk ojca. Historia ta wyjaśniła wszystkim dlaczego właśnie ona stała się patronką górników, a także budowniczych, hutników,czy marynarzy – czyli zawodów zagrożonych nagłą śmiercią. Dzień Barbórki zaspokoił zarówno ciekawość, jak i potrzebę zabawy oraz radosnego spędzenia czasu.