Akcja Zielony Taras II

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie po raz drugi ogłasza:

Akcję „Zielony Taras” .

 

Celem Akcji jest zbiórka roślin, donic i ziemi ogrodowej, które zostaną przeznaczone do obsadzenia tarasu przy DPS.

Od początku pandemii COVID-19 wszyscy funkcjonujemy w zmienionej rzeczywistości. Rozprzestrzeniający się wirus spowodował pojawienie się nowych wyzwań, z którymi nadal trzeba się zmagać.

Jest to szczególnie trudny czas dla naszych mieszkańców. Ze względu na to, że ograniczona została ich aktywność poza terenem placówki, kontakt z rodzinami i ze światem zewnętrznym.

Jednak, pomimo wprowadzonych zakazów, nie można zapominać, że za tym wszystkim kryje się człowiek, który nie może żyć poza społeczeństwem. Tu zawiązują się potrzebne nam więzi i relacje międzyludzkie. Zatem długotrwała izolacja może negatywnie wpłynąć na zdrowie naszych podopiecznych.

Aby zminimalizować negatywne skutki wywołane pandemią, staramy się stworzyć bezpieczne
i przyjazne miejsce dla naszych mieszka
ńców, gdzie będą mogli wspólnie wypocząć w otoczeniu pięknych roślin, i poprawić swoje samopoczucie.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy naszą Akcję w 2020 roku i od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem, które przerosło nasze oczekiwania.

Wsparli nas mieszkańcy Koszalina oraz osoby spoza naszego miasta. Do Akcji włączyli się także koszalińscy i okoliczni przedsiębiorcy.

Nasi mieszkańcy, przy pomocy pracowników Domu, obsadzili donice podarowanymi roślinami,

co dało im dużo satysfakcji. Posadzone rośliny cieszyły nas do późnej jesieni. Już wtedy mottem naszej Akcji stały się słowa św. Jana Pawła II:

Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,

lecz przez to kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

W imieniu naszych mieszkańców ponownie prosimy o podarowanie nam sadzonek roślin,
kt
óre są zbędne w Państwa ogrodach, na tarasach czy balkonach, zwłaszcza takie, które dobrze znoszą duże nasłonecznienie i wietrzną pogodę. Mile widziane są również donice, ziemia ogrodowa,
i inne przedmioty, które pomog
ą nam w ozdobieniu naszego tarasu. Przyjmiemy każdy zielony dar serca, za który z góry dziękujemy.

Pomimo izolacji jesteśmy otwarci dla darczyńców. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o wcze
śniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 94 717 05 24 lub 94 717 08 90.

Akcja trwa do dnia 14 maja 2021 r.