Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego, przypadający na dzień 21 listopada, jest wyrazem uznania dla wszystkich grup zawodowych związanych z szeroko rozumianym obszarem pomocy społecznej. Jest okazją do poznania ich codziennej pracy i szerokiego zakresu działań jakie wykonują na rzecz mieszkańców naszego Domu. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Koszalin Pan Piotr Jedliński przekazał na ręce Dyrektor Pani Grażynie Sienkiewicz i pracowników Domu Pomocy Społecznej “Zielony Taras” w Koszalinie serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Dzień Pracownika Socjalnego jest co roku okazją do wręczenia wyróżnień w postaci dyplomów dla osób, szczególnie zaangażowanych w pomoc na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego Domu.