GALA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień 11 listopada to najważniejsze Święto Narodowe w naszej ojczyźnie. Polska

wyzwoliła się z rąk zaborców i odzyskała wolność. Aby uczcić ten dzień w Domu

Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie w dniu 9 listopada odbyła się

uroczysta gala, w której uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 35.

Program artystyczny, który zaprezentowały dzieci był bardzo bogaty. Śpiewały

piosenki, recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski oraz

zaprezentowały się w tańcu ludowym: krakowiaku.

Nasi przodkowie mieli ojczyznę w sercach. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeśli

nauczy swoje dzieci jak być Polakami